Cornelis Biltius

Cornelis Biltius (1653 – na 1686) (toegeschreven), Trompe l’oeuil met haan en kip in een hangende rieten mand en met dode lijster en fazant hangend aan een spijker, olieverf op doek, 84,0 x 99,0 cm, niet gesigneerd, kunsthandel.

Conditie

Het doek was er erg slecht aan toe, de oude lijmbedoeking was aan het losraken, de opspanning scheurde los van het spieraam, het doek was gedeformeerd, oude gerestaureerde scheuren stonden op. Er was veel loskomend materiaal: verf, oude retouches, vullingen. Met name de achtergrond was zwaar geretoucheerd dan wel overschilderd, de originele verflaag was erg sleets. De vernis was erg vergeeld, het oppervlak vuil.

Restauratie

De loskomende picturale lagen zijn geconsolideerd. Het oppervlak is gereinigd. Het oude doubleringsdoek is verwijderd. De achterkant van het originele doek is ontdaan van lijmspecie. De scheuren zijn gehecht. Het schilderij is voorzien van een nieuw steundoek. Het doek is weer op het spieraam gespannen.
De vernis is afgenomen. De overschilderingen en retouches zijn grotendeels verwijderd. Sommige retouches bleken onverwijderbaar. Er was ruim overschilderd, over originele lagen heen, soms in meerdere lagen. Achteraf was duidelijk waarom, want de originele verflaag was bijzonder onrustig, met veel lacunes, door slijtage, maar ook alsof de deklaag aangevreten was, tot op de onderlaag. Deze lacunes waren ook weer gedeeltelijk gevuld of ingeschilderd. Het betrof hierbij eigenlijk alleen de achtergrond. De voorstelling zelf was redelijk intact, zij het hier en daar flink gehavend en gesleten.
De roomkleurige achtergrond is om de contouren van mand, kip en haan heen geschilderd; bij de beide hangende vogels is dit niet zo.
Voor zover mogelijk en nodig (waar dit over originele verflagen heen lag) is oud vullingmateriaal verwijderd; het meeste materiaal was steenhard. De lacunes zijn gevuld. Daarna is er geretoucheerd. Het vroeg erg veel retoucheerwerk om alle onrust in het schilderij weer tot rust te brengen. Er is een slotvernis aangebracht.
Na de restauratie was de opdrachtgever niet tevreden met het resultaat.

Wordpress Gallery Plugin Free