Adam Willaerts

Adam Willaerts (1577 – 1664) (toegeschreven), Schepen voor de kust bij ommuurde stad, olieverf op paneel, 48,9 x 71,8 cm (hxb), particuliere collectie.

Conditie

Het oorspronkelijke paneel bestaat uit twee horizontale planken. Het is afgeschaafd tot een dikte van ca. 2,5 mm en op een plank gelijmd van ca. 4 mm dikte. Het geheel is voorzien van een parket, waarvan de schuiflatten vastzitten. Het schilderij is scheluw en vertoont golvingen, veroorzaakt door het parket. Het is waarschijnlijk aan de rechterkant verkleind, gezien de opvallende afsnijding van de achtersteven. Het paneel is gebarsten geweest.
De verflaag is met name in het onderste deel erg gesleten. Het schilderij is zwaar geretoucheerd. De vernis is vergeeld. De aanwezige signatuur ‘A. Storck’ is vals.

Restauratie

Het parket is om meerdere redenen gehandhaafd: hoewel het parket zijn invloed heeft gehad op het paneel, is er geen noodzak dit nu te verwijderen; het valt niet te zeggen wat het paneel zal doen zonder parket, en allicht zal er weer enige vorm van steun moeten worden aangebracht; de grootte van de ingreep en het daarmee samenhandende kostenaspect. Er is daarom volstaan met het weer glijdend maken van de schuiflatten.
Het hele idee van een systeem dat de werking van een paneel in een horizontaal vlak dwingt en daarmee moet voorkomen dat het paneel kromtrekt, berust op een misverstand. Spanningen in andere richtingen kunnen niet weg, wat zich kan uiten in het barsten van het hout of het loskomen van de verf. Een parket doet doorgaans dan ook meer kwaad dan goed. Vaak is het paneel voor het aanbrengen van een parket tot zo’n kwetsbare dikte afgeschaafd dat het vervolgens niet meer zonder steun kan.
De vernis, de overschilderingen en de meeste retouches zijn afgenomen. De lacunes zijn gevuld. de vullingen en de sleetse plekken zijn geretoucheerd. Tot slot is het schilderij gevernist.

 

Wordpress Gallery Plugin Free