Onbekend, 'Samuel', olieverf op paneel, 85,5 x 65,2 cm, vervalsing, 19de eeuw?, particuliere collectie.

Het paneel bestaat uit vier horizontale eikenhouten planken. Dat de planken dwars op de hoogterichting van het paneel staan, mag atypisch genoemd worden. Op de achterzijde is een zwaar parket aangebracht, voor het aanbrengen waarvan de achterkant van het paneel vlak is afgeschaafd tot een dikte van slechts
ca. 5 mm.
Het parket blokkeert de werking van het paneel, de hierdoor optredende spanningen hebben het zelfs op diverse plaatsen doen barsten, soms op de naden, soms daarnaast. Het hout tussen twee barsten is vervolgens onafhankelijk van het aangrenzende deel gaan krommen. Bovendien heeft het parket een zogenaamde wasborddeformatie in het paneel doen ontstaan.
Het oppervlak vertoont een grof craquelé dat zich in structuur onafhankelijk gedraagt van de houten drager, het is een craquelé in de dikke vernislaag. Op diverse plaatsen is sprake van meer of minder recent verfverlies. Hier is te zien dat op de onderste verflaag een onder UV-licht groen fluorescerende vernislaag ligt. Deze scheidende vernislaag is er de oorzaak van dat de erop liggende verflaag makkelijk loslaat. Dit zou het vermoeden kunnen doen rijzen dat het schilderij aanzienlijk is overschilderd, maar wat hiertegen pleit, is dat ook onder de mouw bijvoorbeeld niks anders dan een effen, op sommige plaatsen gerimpelde, groenbruine verflaag zit.
Opvallend is het totaal ontbreken van ouderdomcraquelures. Wel is er een netwerk van een zwart craquelure-achtig patroon zichtbaar dat er onder de microscoop uitziet als uitgelopen zwarte kleurstof, het ligt onder een dikke laag vernis op de verflaag. Op sommige plekken heeft de zwarte kleurstof zich opgehoopt tot korreltjes. Dezelfde fijne zwarte substantie ligt ook in de diepere delen tussen de penseelstreken van de impasto’s, wellicht bedoeld als een soort patina. Op andere plaatsen toont zich een op jeugdbarsten lijkend craquelé. Jeugdbarsten zijn krimpscheurtjes die ontstaan tijdens het droogproces van de verf, als gevolg van het gebruik van bepaalde bindmiddelen al dan niet in combinatie met bepaalde pigmenten en afhankelijk van de laag waarop de verflaag is aangebracht, en zijn dus niet het gevolg van veroudering. Jeugdcraquelé komt een enkele keer voor op oude schilderijen, maar wordt vooral aangetroffen op 19de-eeuwse en latere schilderijen.
Testen toonden aan dat de bovenste verflaag veel gevoeliger is voor oplosmiddelen dan verwacht mag worden bij een verondersteld oud, 17de-eeuws, schilderij. Ook de onderste verflaag blijkt gevoelig.
Bovengenoemde constateringen bijeengenomen is de conclusie gerechtvaardigd dat het hier om een vervalsing gaat. Een datering is moeilijk te geven, maar de staat van veroudering van het paneel wijst in de richting van de 19de-eeuw.
Theoretisch zou er een ouder schilderij onder de nu zichtbare schildering aanwezig kunnen zijn. Hierover zou een röntgenfoto uitsluitsel moeten geven. Dendrochronolisch onderzoek zou daarenboven kunnen uitwijzen of hier een oud paneel gebruikt is.
Verder is het schilderij al een aantal malen behandeld. Op de barsten en naden, langs de randen en op enkele plaatsen waar lacunes zitten in de bovenlaag zijn retouches aangebracht. De meest recent aangebrachte vernislaag is met de spuit aangebracht, wat goed aan de structuur is te zien.

De opdracht was het schilderij met minimale behandeling weer presentabel te maken.
Het schilderij is ontdaan van stof. Loskomende verf is vastgezet. De losse naden en barsten zijn gelijmd. Het parket is behouden ondanks het feit dat dit, zoals de meeste parketten, meer kwaad doet dan goed. De parketlatten die stroef liepen zijn weer goed glijdend gemaakt. De vernis is niet behandeld wegens de gevoeligheid en de eenheid die het vormt met de verouderingsimitatie. Lacunes zijn gevuld, harde overgangen tussen verflagen waar de bovenlaag afwezig is, zijn verzacht met vullingmateriaal. De vullingen, alsmede de plekken waar kleurverschil was door een verdwenen bovenste verflaag, zijn geretoucheerd. Tot slot is het schilderij gevernist.