Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK/IRPA)

Restauratoren Nederland, vereniging voor conservering en restauratie

Restauratoren Register

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

J.M. van der Woude Meubelrestauratie (ook voor restauratie van oude lijsten)