Onbekend, mogelijk Jeronymus van Diest II (1631-in of na 1677), Zeeslag, olieverf op doek, 102,5 x 136,0 cm, niet gesigneerd, Westfries Museum Hoorn.

Het schilderij had een dikke was/hars-doublering, die nog wel voldeed. Het schilderij was erg gehavend door vele overschilderingen, al dan niet verkleurd of wit uitgeslagen. Veel details leken verloren of waren met grove retouches aangezet. De verflaag was enorm sleets. De vernis was erg onregelmatig en vergeeld.
De vernis, retouches en overschilderingen zijn verwijderd. Eronder vandaan kwam een enorm gesleten en gehavend schilderij. Lacunes zijn zonodig opnieuw gevuld. Vervolgens zijn de vullingen en de sleetse plekken geretoucheerd. In overleg met de opdrachtgever is besloten dat er tot op bepaalde hoogte is geretoucheerd. Zo is naast het retoucheren van de lacunes en de evident kale plekken het schilderij zoveel mogelijk ontstoord, maar zijn bijvoorbeeld de vlaggen en wimpels in de top van de masten, die erg vervaagd zijn, zo gelaten omdat reconstrueren merendeels giswerk zou zijn. Waar restvormen houvast boden tot reconstructie is wel gereconstrueerd (bijvoorbeeld tuigages, kraaiennesten, achtersteven van het centrale schip). Opvallend is dat bij het centrale schip de bezaansmast (achtermast) ontbreekt, resten van mast noch van zeil zijn gevonden, en dit is dan ook zo gelaten. Tot slot is het schilderij gevernist.