Jan Brueghel I (1568-1625), Stad met haven en vismarkt, olieverf op paneel, 54,3 x 82,3 cm, niet gesigneerd, particuliere collectie.

Het paneel was aan de achterzijde voorzien van een parket. Hoewel dit het paneel enigszins deed deformeren, is besloten dit parket te laten zitten. De schuiflatten zaten vast en zijn weer glijdend gemaakt. Het paneel was rondom langs de randen beschadigd. De vernis was vergeeld en in slechte conditie, aangetast door diverse gestaakte behandelingspogingen. Lucht en linkerdeel van het schilderij waren geheel overschilderd. Over het gehele schilderij vertoonde de verflaag veel minuscule lacunes, wat het schilderij een spikkelig aanzien gaf. Microscopisch onderzoek toonde een onbekend fenomeen van uit de ondergrond omhooggekomen materiaal, met een ringstructuur, dat de verflaag als het ware heeft weggeduwd en af doen breken.
De lucht bleek na verwijdering van de overschildering in redelijk goede staat, maar elders waren de talloze kleine lacunes kennelijk de reden waarom er zoveel was overschilderd. Na afnemen van de vernis en van enkele overschilderingen werd goed zichtbaar in hoe slechte staat de originele verflaag verkeerde, zodat ervoor is gekozen de overschilderingen deels te handhaven. De grotere lacunes zijn gevuld. Vervolgens is er zeer uitvoerig geretoucheerd, veeleer om het beeld tot rust te brengen en de voorstelling weer goed leesbaar te maken dan om de verflaag geheel te sluiten, hetgeen binnen de gegeven opdracht niet haalbaar was. Tot slot is het schilderij gevernist.